ธงชาติประเทศกัมพูชา (เขมร)

update 20-Feb-2018

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ Visa on Arrival ได้
 • (ชาวต่างชาติ) สำเนาหน้าวีซ่าประเทศไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย
  หมายเหตุ ** กรณีเดินทางทางเครื่องบิน
  1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  2.ใบจองโรงแรม

ค่าธรรมเนียม วีซ่ากัมพูชา/เขมร 1,100 บาท (30.USD) รับในวันรุ่งขึ้น เวลา 09.00-12.00 น.
หากต้องการรับเลย ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท (35.USD)

ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ 3 วัน

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต กัมพูชาประจำประเทศไทย

518/4 รามคำแหง 39 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-957-5851-52

ค้นหาโรงแรมในกัมพูชา

สถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจในกัมพูชา

ปราสาทบายน, ปราสาทบันทายสรี, โตนเลสาบ, ปราสาทนครวัด, ปราสาทตาพรหม

Google+ Facebook Twitter Line
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน