บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
ธงชาติประเทศอิตาลี

update 22-Apr-2017

เอกสารยื่นขอวีซ่าอิตาลี

 1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งาน ได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 3. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี (+แปลภาษาอังกฤษ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อม สำเนา +แปลภาษาอังกฤษ
 7. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น **จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)
 8. หลักฐานการเงิน
  • Statement ตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้
  • ank Certificate ตัวจริง ที่ทางธนาคารออกให้ (วันที่ที่ออกหลักฐาน การเงินจากทางธนาคารจะต้อง มีอายุไม่เกิน 15 วัน ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า
 9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 10. ใบจองโรงแรม
 11. ประกันการเดินทาง
 12. โปรแกรมแผนการเดินทาง ภาษาอังกฤษ
 • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน

ให้ Plan-Travel.Com จัดการ

ยื่นวีซ่าอิตาลี ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ
หรือ 02 -416-1537

เราจัดให้เฉพาะค่าบริการ 2,000.-บาท/เล่ม

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,335 บาท
ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 500 บาท
ค่า SMS 60 บาท

เวลาดำเนินการ : ประมาณ 15 วันทำการ
ทำประกันเดินทางออนไลน์

สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย

ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
โทร 02-250-4970 อีเมล์ : visa.ambbang@esteri.it
website: ambbangkok.esteri.it

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS

ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 15 ยูนิต C191 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ก.ท.ม. 10500
โทร 02-118-7001 อีเมล์ : info@vfshelpline.com
website: vfsglobal.com/ital

เวลาทำการ : เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 12:00น. และ เวลา 13:00 - 16:00น.

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง
วันจันทร์ - ศุกร์ วลา 13:00 - 16:00น.

เช็คสถานะการยื่น : ยื่นผ่านศูนย์รับคำร้อง VFS
วันจันทร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
วันพุธ เวลา 14.00 น. – 16.00 น. และ
วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

วันหยุดประจำปี 2560 ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศอิตาลี

- กุมภาพันธ์ วันที่ 13
- เมษายน วันที่ 13, 14, 17, 25
- พฤษภาคม วันที่ 01, 10
- สิงหาคม วันที่ 14
- ตุลาคม วันที่ 23
- ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา