• ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทาง เข้าประเทศรัสเซียได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้า ต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการไทย สามารถอยู่ ในประเทศรัสเซีย นานถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 4-20 วันทำการ
 • ชาวต่างชาติ ที่ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ไทย หรือมีใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) และ ได้รับอนุญาตอยู่มากกว่า 90 วัน จึงจะสามารถขอวีซ่ากับ ทางสถานทูตรัสเซียในประเทศไทยได้ และ จะต้องยื่นขอด้วยตัวเองเท่านั้น
ธงชาติประเทศรัสเซีย

update 04-Oct-2018

เอกสารยื่นขอวีซ่ารัสเซีย

 1. หนังสือเดินทาง (Pasport) มีอายุ ใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันหมดอายุวีซ่า และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. แบบฟอร์มวีซ่า มีรูปติด 1 ใบ ขนาด 3x4 ซม
 3. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่มีสัญชาติ อเมริกัน/อังกฤษและ จอร์เจีย
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 ซม จำนวน 1 ใบ พร้อมลายเซ็นด้านหลัง
 5. ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยว ที่ได้รับ การรับรอง จากประเทศรัสเซีย
 6. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศรัสเซีย ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ) (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 7. ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ และ วีซ่านักเรียน)
 8. ตั๋วเครื่องบิน เข้า และ ออก จากรัสเซีย
 9. ประกันการเดินทาง

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต รัสเซีย ประจำประเทศไทย

78 ถนนทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-234-9824
อีเมล์: rusembbangkok@gmail.com
เว็บไซต์: thailand.mid.ru/th

เวลายื่นวีซ่า 9:00-11:45น. จันทร์, อังคาร, พฤหัสฯ, ศุกร์

ทำประกันเดินทางออนไลน์
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา