บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศรัสเซีย

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทาง เข้าประเทศรัสเซียได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้า ต้องการอยู่มากกว่า 30 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ ราชการไทยสามารถอยู่ในประเทศรัสเซียนานถึง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 4-20 วันทำการ
ธงชาติประเทศรัสเซีย

update 26-May-2017

เอกสารยื่นขอวีซ่ารัสเซีย

 1. หนังสือเดินทาง (Pasport) มีอายุ ใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันหมดอายุวีซ่า และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. แบบฟอร์มวีซ่า มีรูปติด 1 ใบ ขนาด 3x4 ซม
 3. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่มีสัญชาติ อเมริกัน/อังกฤษและ จอร์เจีย
 4. รูปถ่ายสี ขนาด 3x4 ซม จำนวน 1 ใบ พร้อมลายเซ็นด้านหลัง
 5. ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยว ที่ได้รับ การรับรอง จากประเทศรัสเซีย
 6. จดหมายหรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศรัสเซีย ออกโดยรัฐบาลกลางของรัสเซีย (ต้นฉบับ) (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 7. ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 8. ตั๋วเครื่องบิน เข้า และ ออก จากรัสเซีย
 9. ประกันการเดินทาง
 10. ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่มากกว่า 3 เดือน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ และวีซ่านักเรียน)

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต รัสเซีย ประจำประเทศไทย

78 ถนนทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500
โทร: 02-234-9824
อีเมล์: rusembbangkok@gmail.com
เว็บไซต์: thailand.mid.ru/th

เวลายื่นวีซ่า 9:00-11:45น. ทุกวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสฯ, ศุกร์

ทำประกันเดินทางออนไลน์
Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา