บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศเนปาล

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
ธงชาติประเทศเนปาล

update 26-May-2017

ยื่นวีซ่าเนปาล

  1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
  3. รูปถ่าย ขนาด 2x2” พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ

  • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
  • ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่า 1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล

- อายุวีซ่า 15 วัน 900 บาท
- อายุวีซ่า 30 วัน 1,450 บาท
- อายุวีซ่า 90 วัน 3,600 บาท

ถ้าไม่สะดวกยื่นขอวีซ่าที่เมืองไทย สามารถขอวีซ่า ที่สนามบินกาฐมัณฑุได้ (visa on arrival)

กรณีขอ Visa-on-Arrival ที่สนามบินกาฐมัณฑุ ให้เตรียมเอกสารเหมือนกับที่ยื่นขอกับทางสถานทูต แต่ต้องใช้รูปถ่าย จำนวน 2 รูป และจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็น สกุลเงินสหรัฐ (USD) (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 25 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 40 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90 วัน: 100 US$)

ชาวต่างชาติทุกประเทศ (ยกเว้นสัญชาติอินเดีย) จะต้องยื่นขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศเนปาล

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย

4/1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร:02-391-7240
เว็บไซต์ : www.nepalembassybangkok.com

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า :
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. (ยื่นวีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.30-16.30 น. (รับวีซ่า)

ทำประกันการเดินทาง จองโรงแรมในเนปาล

ประเทศเนปาล Nepal

เมืองหลวง : กรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu) ดินแดนนี้ตั้งอยู่ บนที่สูง ทางตอนใต้ ของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขต ติดกับ แคว้นทิเบต ของ ประเทศจีนทาง ตอนเหนือ และ ทิศใต้ ติดกับ ประเทศอินเดีย ภูมิอากาศ : มีพายุฝนในฤดูร้อน และ มีอากาศเย็นจัด ในฤดูหนาว เชื้อชาติ : มองโกลอยด์จากทิเบต และอินโด-อารยันจากทางตอนเหนือของอินเดีย

Google+ Facebook Twitter Line