บริษัท แพนทราเวลดอดคอม จำกัด
เลือกรายการ

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศโมร็อคโค

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
ธงชาติประเทศโมร็อคโค

update 17-Jul-2017

เอกสารยื่นขอวีซ่าโมร็อคโค

  1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบ
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมคำแปล ภาษาอังกฤษ
  5. หนังสือรับรอง สถานะทางการเงิน จากธนาคาร 1 ฉบับ รับรองจาก ธนาคาร
  6. หลักฐานการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ เป็นเจ้าของ หากใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท เอกสารต้องแปล เป็นภาษาอังกฤษ
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  8. เอกสารการจองที่พัก หรือ จดหมายเชิญ ที่รับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศโมร็อคโค
  9. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
  10. หนังสือหรือ จดหมายเชิญจาก บริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศ โมร็อคโค (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ค่าธรรมเนียม วีซ่าโมร็อคโค

วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

- Single entry 838 บาท
- Double entries 1,256 บาท

ระยะเวลาในการพิจารณาและ ดำเนินการ 10 วันทำการ

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต โมร็อคโค ประจำประเทศไทย

ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-679-5604-06

อีเมล์: ambmaroc@truemail.co.th
web: moroccoembassybangkok.org
เวลาทำการ แผนกวีซ่า
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น. (รับยื่นวีซ่า)
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 16.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

ทำประกันเดินทางออนไลน์

ประเทศโมร็อคโค Kingdom of Morocco

เป็นประเทศใน แอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ มีชายฝั่ง ทอดยาวบน มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งผ่านช่องแคบ ยิบรอลตาร์ เข้าสู่ทะเล เมดิเตอร์เรเนียน มีอาณาเขต - ทาง ตะวัน ออก จรดประเทศ แอลจีเรีย (ชายแดน ติดกับ แอลจีเรียปิด) - ทางใต้จรด ซาฮาราตะวันตก - ทางเหนือ จรด ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ - ทางตะวันตก จรด มหาสมุทร แอตแลนติก

โมร็อกโคปกครองโดยระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหา กษัตริย์ เป็นประมุข มีวันชาติตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม

Google+FacebookTwitter Line
ติดต่อเรา
Top page, ขึ้นไปข้างบน