ประเทศไอร์แลนด์เหนือ กับ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นประเทศเดียวกันมั๊ย

ไอร์แลนด์เหนือ เป็น 1 ใน 4 ประเทศของสหราชอาณาจักร (UK) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ถึงจะมีชื่อคล้ายๆกัน แต่ก็เป็นคนละประเทศนะคะ

ขอวีซ่าอังกฤษ เข้าประเทศไหนได้บ้าง

ถ้าเราไปขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศอังกฤษ เราจะได้วีซ่า UK ที่สามารถเดินทาง เข้า-ออกได้ 4 ประเทศ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ได้แก่

  • อังกฤษ (England)
  • สกอตแลนด์ (Scotland)
  • เวลล์ (Wales)
  • ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland)

ซึ่งจะอยู่ได้ไม่เกิน 180 วัน นอกจากเราจะเข้าประเทศ ในสหราชอาณาจักรแล้ว ผู้ที่ถือวีซ่า UK ยังสามารถ เดินทางไปยังสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Republic of Ireland) ได้อีกด้วย

ผู้ที่มีวีซ่า UK (ยังไม่หมดอายุ) จะสามารถเดินทางเข้า สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ ก็ต่อเมื่อเคยเดินทางเข้า-ออกประเทศ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร แล้วเท่านั้น หากยังไม่เคยใช้วีซ่านั้น เดินทางเข้าออก ประเทศในสหราชอาณาจักร หมดสิทธิ์จร้า หรือหากคุณขอวีซ่า UK เพื่อไปแตงงานหรือติดตามคู่สมรส ก็ไม่สามารถใช้เข้าสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้เหมือนกัน

ส่วนอีกประเทศหนึ่ง ที่คนชอบเข้าใจผิด คือ ประเทศไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) ประเทศนี้เป็นเกาะ ที่อยู่ทางทิศเหนือ ของสกอตแลนด์ และ เคยเป็นประเทศในการปกครอง ของเดนมาร์ก หากใครต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศไอซ์แลนด์ จะต้องไปขอวีซ่าที่ ประเทศเดนมาร์กค่ะ

Google+FacebookTwitterLine
ควรรู้ก่อนยื่นวีซ่าเทคนิคพิชิตวีซ่าเยี่ยมแฟนหนังสือเดินทางไทยที่ไม่ต้องทำวีซ่าวิธีดูอายุหนังสือเดินทางวีซ่ากลุ่มเชงเก้น(Schengen)มีหนังสือเดินทางหรือยัง?
ติดต่อเรา